INDIVIDUÁLNÍ
TESTOVÁNÍ

COVID19

Jak to funguje?

Hlavním nástrojem je RT-PCR test, provedený velmi šetrným výtěrem z krku a modifikovaný tak aby v krátkém čase otestoval žadatele o provedení testu.

Náš tým připravil velice důmyslný systém ochrany proti viru Covid 19 pod názvem S.C.B.(Security Covid Barrier). Díky propojení unikátního softwaru a mobilní velkokapacitní laboratoře na vyhodnocení PCR testů, jsme schopni ve velmi krátkém čase otestovat přesným testem PCR velké skupiny lidí. Za standardních podmínek je možné otestovat i několik tisíc osob za testovací den přímo před konáním kulturní, nebo sportovní akce.

Smyslem našeho systému S.C.B. je nastavit systém testování, vyhodnocení a selekci negativně a pozitivně testovaných tak, aby na vznikl uzavřený prostor, který bude z hlediska nákazy infekcí Covid 19 naprosto bezpečný.

Je zřejmé, že takové prostření bude velice atraktivní právě pro tu část populace, která má široký záběr sociálních kontaktů napříč různými věkovým skupinami, přičemž sama často netrpí závažnými příznaky nákazy. Často se jedná o mladé lidi s velice silnou imunitou kteří mnohdy ani o své infekčnosti nevědí.

A na tomto principu aktivního testování v rámci projektu www.cestazetmy.cz vytvoříme motivaci a odměnou je účast na kulturní, nebo sportovní akci, právě díky podstoupení našeho PCR testu a jeho negativního výsledku, jako podmínky pro vstup na vybranou akci.

Díky našemu systému, který propojuje RT-PCR test s bezpečnostním softwarem a sofistikovaným postupem opatření, můžeme ve velmi krátkém čase realizovat akci, kde se shromáždí větší počet lidí.